بیمارستان مهر مشهد

نام مرکز
بیمارستان مهر مشهد (Mehr Hospital-Mashhad)
نوع مرکز
خصوصی
استان/شهر
خراسان رضوی / مشهد
آدرس و تلفن بیمارستان مهر مشهد
مشهد خیابان کوهسنگی میدان الندشت - 14 الی 38427011(051)
تلفن بیمارستان مهر مشهد
آدرس بیمارستان مهر مشهد
مشهد خیابان کوهسنگی میدان الندشت
وب سایت
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی