بیمه کارآفرین

بیمه کارآفرین

(1747 بازدید)
نام شرکت بیمه
بیمه کارآفرین
آدرس
ساختمان مركزي: ميدان آرژانتين ـ خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان هفدهم

بیمه کارآفرین

كارآفرين نخستين شركت بيمه خصوصي است كه در چارچوب قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي و قانون تجارت در تاريخ 28/12/1383 به شماره 200845 به ثبت رسيده و با اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران فعاليت خود را در سطح كشور آغاز نموده است. سرمايه شركت: سرمايه شركت بيمه كارآفرين يكصد و چهل ميليارد ريال (140.000.000.000) مي‌باشد كه 65 درصد توسط مؤسسان شركت متشكل از بانك كارآفرين، گروههاي صنعتي و ساختماني و متخصصان طراز اول صنعت بيمه كشور و 35 درصد از طريق عرضه سهام تأمين گرديده است.

موضوع شركت: الف ـ انجام عمليات بيمه‌اي در انواع بيمه‌هاي اشخاص، اموال و مسئوليت ب ـ قبول بيمه‌هاي اتكايي از صندوق‌هاي بيمه محلي، منطقه‌اي و بين‌المللي پ ـ سرمايه‌گذاري از محل سرمايه، ذخاير و اندوخته‌هاي فني و قانوني به منظور پشتيباني از عمليات بيمه‌گري. ت ـ تحصيل پوشش اتكايي در خصوص بيمه‌نامه‌هاي صادره اهداف شركت: 1ـ تعميم و گسترش فرهنگ بيمه در بين قشرهاي مختلف اجتماعي. 2ـ محافظت از سرمايه‌هاي ملي و حمايت از صاحبان صنايع، كارآفرينان و افراد جامعه 3ـ معرفي انواع پوششهاي جديد بيمه‌اي رايج در كشورهاي پيشرفته صنعتي و ايجاد آمادگي براي عرضه آنها. 4ـ ايجاد روابط سازنده با بيمه مركزي ايران و همكاري با شركتهاي بيمه داخلي و خارجي و تبادل تجربيات با آنها. 5ـ انجام پژوهشهاي بازاريابي و توسعه شبكه فروش در تهران و شهرستانها. 6ـ ارائه خدمات بهينه به بيمه‌گذاران.

خدمات شركت: شركت بيمه كارآفرين با بهره‌گيري از كارشناسان درجه اعول صنعت بيمه كشور از امكانات فني، تخصصي و تجربي كه لازمه يك شركت بيمه تخصصي است برخوردار مي‌باشد و با انعقاد قراردادهاي اتكايي با معتبرترين شركتهاي بيمه اتكايي جهان قادر است انواع ريسكهاي صنعتي و غيرصنعتي را با هر ميزان سرمايه تحت پوشش قرار دهد. همچنين كارشناسان اين شركت آمادگي دارند علاوه بر بيمه‌هاي متداول انواع پوششهاي بيمه‌اي مورد نياز بيمه‌گذاران محترم را طراحي و عرضه نموده و ضمن انجام خدمات مشاوره‌اي از كارخانه‌ها و تأسيسات مختلف بازديد و در زمينه مديريت ريسك و ايمني با صاحبان و مديران مؤسسات همكاري نمايند.

تلفن
34 الی 88723830
آدرس
ساختمان مركزي: ميدان آرژانتين ـ خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان هفدهم
مسیریابی

شرکتهای بیمه مشابه