تماس با ما

 توجه: این شماره تماس صرفاً جهت ارتباط با مسئول سایت ایران درمان است و مخصوص هیچ کدام از پزشکان و مراکز درمانی نیست.

تماس با مدیریت: 09128637428

همکاری با ایران درمان

فرم تماس:

ایران هرنی