بیمه کمک رسان ایران (SOS)

بیمه کمک رسان ایران (SOS)

(3952 بازدید)
نام شرکت بیمه
بیمه کمک رسان ایران (SOS)
آدرس
تهران، خيابان گاندي، کوچه پانزدهم، شماره 5 – کد پستي 15178 – صندوق پستي 5678-19395

بیمه کمک رسان ایران (SOS)

فعاليت کمک رسان از سال 1371 آغاز شده است و از آن زمان به ارائه خدمات به متقاضيان و اعضاء پرداخته اند.

تلفن
88648400
آدرس
تهران، خيابان گاندي، کوچه پانزدهم، شماره 5 – کد پستي 15178 – صندوق پستي 5678-19395
مسیریابی

شرکتهای بیمه مشابه