بیمه خدمات درمانی

بیمه خدمات درمانی

(4825 بازدید)
نام شرکت بیمه
بیمه خدمات درمانی
وب سایت
آدرس
خيابان شريعتي، بالاتر از ظفر، خ شهيد برادران پورمشكاني، شماره 57،‌سازمان بيمه خدمات درماني

بیمه خدمات درمانی

مجلس شورای اسلامی در آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور را به تصویب رساند و پس از تأیید شورای نگهبان آن را جهت اجراء به هیئت وزیران ابلاغ نمود. متعاقب تصویب قانون، سازمان بیمه خدمات درمانی بنابر صراحت قانون و آیین نامه های هیئت دولت تشکیل شد و از اول مهرماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی را رسماً آغاز نمود. سازمان در شرایطی مبادرت به انجام وظایف خود کرد که بیش از شصت درصد مردم مملکت از امکانات و مزایای بیمه درمان محروم بودند. بر مبنای قانون، تکفل بیمه درمان اقشار مختلف جامعه نظیرکارکنان دولت، روستاییان، عشایر کوچ رو، خویش فرمایان، خانواده های معظم شهداء ، آزادگان، جانبازان، روحانیون ، طلاب حوزه های علمیه و دانشجویان به سازمان بیمه خدمات درمانی محول گردید.
تلفن
143- 2858720
آدرس
خيابان شريعتي، بالاتر از ظفر، خ شهيد برادران پورمشكاني، شماره 57،‌سازمان بيمه خدمات درماني
وب سایت

شرکتهای بیمه مشابه