بیمارستان آرتا اردبیل

نام مرکز
بیمارستان آرتا اردبیل (Arta Hospital- Ardebil)
استان/شهر
اردبيل / اردبيل
آدرس و تلفن بیمارستان آرتا اردبیل
خیابان سی متری - 8 الی 33335244(045)
تلفن بیمارستان آرتا اردبیل
آدرس بیمارستان آرتا اردبیل
خیابان سی متری
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه