بیمارستان ایثار اردبیل

نام مرکز
بیمارستان ایثار اردبیل (Isar hospital-Ardebil)
استان/شهر
اردبيل / اردبيل
آدرس و تلفن بیمارستان ایثار اردبیل
خیابان عطائی-جنب مجتمع تفریحی شورابیل - 35511507(045)
تلفن بیمارستان ایثار اردبیل
آدرس بیمارستان ایثار اردبیل
خیابان عطائی-جنب مجتمع تفریحی شورابیل
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه