بیمارستان علوی اردبیل

نام مرکز
بیمارستان علوی اردبیل (Alavi Hospital- Ardebil)
استان/شهر
اردبيل / اردبيل
آدرس و تلفن بیمارستان علوی اردبیل
خیابان مقدس اردبیلی، بیمارستان علوی - 32248888(045)
تلفن بیمارستان علوی اردبیل
آدرس بیمارستان علوی اردبیل
خیابان مقدس اردبیلی، بیمارستان علوی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه