بیمارستان فاطمی اردبیل

نام مرکز
بیمارستان فاطمی اردبیل (Fatemi Hospital-Ardebil)
استان/شهر
اردبيل / اردبيل
آدرس و تلفن بیمارستان فاطمی اردبیل
اردبیل، خیابان امام خمینی، بیمارستان فاطمی - 32232521(045)
تلفن بیمارستان فاطمی اردبیل
آدرس بیمارستان فاطمی اردبیل
اردبیل، خیابان امام خمینی، بیمارستان فاطمی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه