بیمارستان بوعلی و علی اصغر اردبیل

نام مرکز
بیمارستان بوعلی و علی اصغر اردبیل (Boo Ali- Ali Asghar Hospital -Ardebil)
استان/شهر
اردبيل / اردبيل
آدرس و تلفن بیمارستان بوعلی و علی اصغر اردبیل
خ معلم روبروی پارك آزادی بیمارستان بوعلی-علی اصغر اردبیل - 32252252(045)
تلفن بیمارستان بوعلی و علی اصغر اردبیل
آدرس بیمارستان بوعلی و علی اصغر اردبیل
خ معلم روبروی پارك آزادی بیمارستان بوعلی-علی اصغر اردبیل
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه