بیمارستان امام خمینی اردبیل

نام مرکز
بیمارستان امام خمینی اردبیل (Imam Khomeini Hospital- Ardebil)
استان/شهر
اردبيل / اردبيل
آدرس و تلفن بیمارستان امام خمینی اردبیل
خیابان شهید سرهنگ خلبان غفور جدی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل - 9 الی 32251401(045)
تلفن بیمارستان امام خمینی اردبیل
9 الی 32251401(045)
آدرس بیمارستان امام خمینی اردبیل
خیابان شهید سرهنگ خلبان غفور جدی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی