بیمارستان ارس پارس آباد

نام مرکز
بیمارستان ارس پارس آباد (Aras Hospital- Pars Abad)
استان/شهر
اردبيل / پارس آباد
آدرس و تلفن بیمارستان ارس پارس آباد
خ جمهوری بیمارستان ارس پارس آباد - 37226027(045)
تلفن بیمارستان ارس پارس آباد
آدرس بیمارستان ارس پارس آباد
خ جمهوری بیمارستان ارس پارس آباد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه