بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد

(1042 بازدید)
نام شرکت بیمه
بیمه پاسارگاد
آدرس
دفتر مركزي تهران:‌ خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان هشت بهشت، شماره ۲

بیمه پاسارگاد

شركت بيمه پاسارگاد(سهامي عام) در اجراي قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي مصوب ششم شهريور سال ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي با رعايت مراحل قانوني پس از اين كه طي شماره ۲۹۰۰۷۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ در اداره ثبت شركت هاي تهران به ثبت رسيد در تاريخ 29/11/ 1385 با اخذ پروانه شماره 3465 از بيمه مركزي ايران، فعاليت خود را در كليه رشته هاي بيمه با كادري مجرب و با سرمايه ثبت شده 000/000/000/450 ريال آغاز كرد.

محدوده فعاليت شركت را موضوعات زير تشكيل مي دهد:‌ -انجام عمليات بيمه مستقيم در انواع رشته هاي اموال، اشخاص و مسئوليت بر اساس پروانه هاي فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي ايران. -تحصيل پوشش بيمه اتكائي در رابطه با بيمه نامه هاي صادره. -سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي قانوني و فني با رعايت ضوابط پيش بيني شده در مصوبات شوراي عالي بيمه.

تلفن
32 الی 88980515- 9 الی 88984051
آدرس
دفتر مركزي تهران:‌ خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان هشت بهشت، شماره ۲
مسیریابی

شرکتهای بیمه مشابه