بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه آتیه سازان حافظ

(2676 بازدید)
نام شرکت بیمه
بیمه آتیه سازان حافظ
آدرس
تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میر داماد، کوچه آهور، پلاک 31

بیمه آتیه سازان حافظ

شرکت آتیه سازان حافظ، وابسته به سازمان بیمه خدمات درمانی از سال 1380 با هدف ارائه آن دسته از خدمات درمانی که به نوعی خارج از شمول تعهدات بیمه پایه هستند به استناد ماده 6 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و به عنوان کارگزار آن سازمان به منظور اجرای بخشی از وظیفه ذاتی سازمان بیمه خدمات درمانی کشور تاسیس شد.

تلفن
23010201
آدرس
تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میر داماد، کوچه آهور، پلاک 31
مسیریابی

شرکتهای بیمه مشابه