بیمه ملت

بیمه ملت

(1206 بازدید)
نام شرکت بیمه
بیمه ملت
آدرس
دفتر مركزي تهران: میدان ونک ، ابتدای بزرگراه حقانی ، پلاک 48، ساختمان بیمه ملت

بیمه ملت

شرکت بیمه ملت بزرگترین شرکت بیمه خصوصی ایران در آذرماه سال 1382 به شماره ثبت 211230 با سرمایه ای معادل 200 میلیارد ریــال بـا مجوز شمــاره 23863 مورخ 4/9/82 بیمــه مرکزی ایـران تــاسیس گردیـد و بر اساس مصوبه مجمع عمومی مورخ 24/4/83 سرمایه این شرکت در تاریخ 12/11/83 به 1200 میلیارد ریال افزایش یافت.

تلفن
15 الی 88878814
آدرس
دفتر مركزي تهران: میدان ونک ، ابتدای بزرگراه حقانی ، پلاک 48، ساختمان بیمه ملت
مسیریابی

شرکتهای بیمه مشابه