بیمه رازی

بیمه رازی

(1525 بازدید)
نام شرکت بیمه
بیمه رازی
آدرس
شعبه مرکزي : تهران، خيابان گاندي، كوچه يكم، پلاك 9

بیمه رازی

شرکت بيمه رازي به عنوان يكي از شرکتهاي خصوصي بر اساس قانون تاسيس شرکت هاي خصوصي بيمه در سال 1381 و بر اساس مجوز شماره 5194 مورخ 28/12/82 در جهت فعاليت در زمينه کليه رشته هاي بيمه که از جانب بيمه مرکزي ايران صادر شده است تاسيس وشروع به کار نمود.

شرکت بيمه رازي در فاصله زماني تاسيس تا اخذ پروانه فعاليت ضمن انجام تشريفات و امور مربوط به تاسيس شرکت هاي خصوصي تلاش نمود تا با آماده نمودن امکانات فيزيکي و نيازهاي اداري و همچنين تهيه و تدوين برنامه هاي رايانه اي بانيروي کاملا پيشرفته حضور خود را در بازار بيمه ايران متجلي نموده و به اهداف از پيش تعيين شده ميل نمايد.شروع فعاليت بيمه رازي در جهت صدور بيمه نامه ها ي مختلف عملا از تاريخ 28/2/1382 آغاز و با استفاده از برنامه ها ي ماشيني و مکانيزه ، آماده سازي شده صرفا از طرق رايانه انحام مي شود .

بيمه رازي در نطر داشته است بر اساس اصل رقابت سالم در بازار بيمه و از طريق ارائه خدمات ويژه و برتر زمينه ورود و ادامه فعاليت خود را بستر سازي نمايد. لذا با بهره گيري از نيروي انساني متخصص که صرفا سرعت عمل خدمات رساني به موقع و پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن را سرلوحه اهداف خود مي دانند به نحوي مسوولانه ارائه خدمت نمايد. در اين رهگذر جلب رضايت بيمه شدگان، ايجاد اطمينان و اعتماد قابل توجه در مقابل بيمه گذاران و مراجعين شرکت، نقش اساسي در برنامه هاي از پيش تعيين شده بيمه رازي را در بر داشته است. به اين ترتيب که با سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه، شرکت بيمه رازي به نو آوري و ابتکار به طور کلي دست خواهد يافت. نو آوري در روشها که شايد در صنعت بيمه کشور ضرورت بسيار زيادي را حايز مي باشد و اين شرکت تلاش خو اهد کرد که از طريق ابداع و اجرا ي روش هاي جديد در صدور بيمه نامه، پرداخت خسارت و خدمات رساني به بيمه گذاران و بيمه شدگان، برتري خو د را به اثبات رسانده و نام و جايگاه خاصي را براي خود ايجاد نمايد.

تلفن
5 الی 81942201
آدرس
شعبه مرکزي : تهران، خيابان گاندي، كوچه يكم، پلاك 9
مسیریابی

شرکتهای بیمه مشابه