133 کلینیک ثبت شده
مرتب سازی
شهر سالم - مرکز شماره...
فارما
تهران
569
فوق تخصصی پوست و مو و...
مرکز صرع و MS سینا
وزارت فرهنگ و آموزش عا...
مرکز بهداشت اسماعیل آب...
مرکز بهداشت و درمان خا...
سازمان جغرافیایی ارتش
کودک و خانواده
مرکز توانبخشی رفیده
تخصصی شهرداری
گروه متخصصین ارتوپدی
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)