کلینیک مرکز بهداشت اسماعیل آباد

نام مرکز
کلینیک مرکز بهداشت اسماعیل آباد
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز بهداشت اسماعیل آباد
نعمت آباد، اسماعیل آباد - 55825151(021)
تلفن کلینیک مرکز بهداشت اسماعیل آباد
آدرس کلینیک مرکز بهداشت اسماعیل آباد
نعمت آباد، اسماعیل آباد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه