کلینیک پارک کلینیک

نام مرکز
کلینیک پارک کلینیک
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک پارک کلینیک
خالد اسلامبولی(وزرا)-نبش خ پانزدهم - 88717424(021)
تلفن کلینیک پارک کلینیک
88717424(021)
آدرس کلینیک پارک کلینیک
خالد اسلامبولی(وزرا)-نبش خ پانزدهم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی