کلینیک برزویه-مرکز الکترودیاگنوستیک

نام مرکز
کلینیک برزویه-مرکز الکترودیاگنوستیک
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک برزویه-مرکز الکترودیاگنوستیک
خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان، ساختمان 637، طبقه اول - 88943852(021)
تلفن کلینیک برزویه-مرکز الکترودیاگنوستیک
88943852(021)
آدرس کلینیک برزویه-مرکز الکترودیاگنوستیک
خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان، ساختمان 637، طبقه اول
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی