کلینیک انستیتو غدد داخلی

نام مرکز
کلینیک انستیتو غدد داخلی
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک انستیتو غدد داخلی
خیابان حافظ-خیابان ورشو-پلاک 37/1 - 4 الی 88909920(021)
تلفن کلینیک انستیتو غدد داخلی
4 الی 88909920(021)
آدرس کلینیک انستیتو غدد داخلی
خیابان حافظ-خیابان ورشو-پلاک 37/1
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی