کلینیک ولیعصر (عج)

نام مرکز
کلینیک ولیعصر (عج)
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک ولیعصر (عج)
بلوار كشاورز، مجتمع درماني بيمارستان امام خميني - 6 الی 66938885(021)
تلفن کلینیک ولیعصر (عج)
آدرس کلینیک ولیعصر (عج)
بلوار كشاورز، مجتمع درماني بيمارستان امام خميني
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه