کلینیک کودک و خانواده

نام مرکز
کلینیک کودک و خانواده
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک کودک و خانواده
خیابان حجاب، مركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كانون، بازارچه كودک، طبقه دوم - 88959560(021)
تلفن کلینیک کودک و خانواده
آدرس کلینیک کودک و خانواده
خیابان حجاب، مركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كانون، بازارچه كودک، طبقه دوم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه