کلینیک وزارت فرهنگ و آموزش عالی

نام مرکز
کلینیک وزارت فرهنگ و آموزش عالی
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک وزارت فرهنگ و آموزش عالی
خیابان استاد نجات الهي(ويلا)،پلاک 182 - 88807330(021)
تلفن کلینیک وزارت فرهنگ و آموزش عالی
آدرس کلینیک وزارت فرهنگ و آموزش عالی
خیابان استاد نجات الهي(ويلا)،پلاک 182
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه