133 کلینیک ثبت شده
مرتب سازی
تخصصی داخلی مسعود
ساسان
تهران
884
مرکز خدمات روانشناسی و...
مرکز گاما نایف
مرکز پزشکی شهید شوریده
سهروردی
تهران
850
مرکز توانبخشی مولوی
نوین دیدگان (2)
شهید منتظری
نگین
تهران
764
مرکز توانبخشی صبا
مرکز خیریه نبوت
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)