کلینیک مجتمع پزشکی تسنیم

نام مرکز
کلینیک مجتمع پزشکی تسنیم
استان/شهر
تهران / اسلامشهر
آدرس و تلفن کلینیک مجتمع پزشکی تسنیم
اسلامشهر، شهرک امام حسین (میان آباد)، خیابان رسول اکرم، مجتمع پزشکی تسنیم - 56554980(021) - 56555440(021)
تلفن کلینیک مجتمع پزشکی تسنیم
آدرس کلینیک مجتمع پزشکی تسنیم
اسلامشهر، شهرک امام حسین (میان آباد)، خیابان رسول اکرم، مجتمع پزشکی تسنیم
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی