کلینیک مرکز تخصصی بیماریهای پستان

نام مرکز
کلینیک مرکز تخصصی بیماریهای پستان
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز تخصصی بیماریهای پستان
خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان نظری، پلاک 87 - 66418036(021)
تلفن کلینیک مرکز تخصصی بیماریهای پستان
آدرس کلینیک مرکز تخصصی بیماریهای پستان
خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان نظری، پلاک 87
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه