کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش

نام مرکز
کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش
خیابان وصال شیرازی، جنب بیمارستان آریا - 4 الی 88983111(021)
تلفن کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش
آدرس کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش
خیابان وصال شیرازی، جنب بیمارستان آریا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه