کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش

نام مرکز
کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش
خیابان وصال شیرازی، جنب بیمارستان آریا - 4 الی 88983111(021)
تلفن کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش
آدرس کلینیک سازمان جغرافیایی ارتش
خیابان وصال شیرازی، جنب بیمارستان آریا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)
دکتر طاهری