کلینیک مرکز بهداشت و درمان خانی آباد

نام مرکز
کلینیک مرکز بهداشت و درمان خانی آباد
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن کلینیک مرکز بهداشت و درمان خانی آباد
انتهای خانی آبادنو، جنب سازمان آب - 55800991(021)
تلفن کلینیک مرکز بهداشت و درمان خانی آباد
آدرس کلینیک مرکز بهداشت و درمان خانی آباد
انتهای خانی آبادنو، جنب سازمان آب
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه