154 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
شبانه روزی منطقه 5 شهر...
شهید حیدری
تخصصی ابوریحان
بانک ملت
شهرداری منطقه 6
ابن سینا
فاضل
تهران
5065
فرهنگیان ساری
آزادی
تهران
4659
بانک تجارت
حمیدیه شرکت مخابرات
ماد
تهران
3597
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)