درمانگاه فاضل

نام مرکز
درمانگاه فاضل
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه فاضل
بلوار كشاورز،انتهاي خیابان دهكده، خیابان سازمان آب - 8 الی 88961247(021)
تلفن درمانگاه فاضل
آدرس درمانگاه فاضل
بلوار كشاورز،انتهاي خیابان دهكده، خیابان سازمان آب
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی