درمانگاه فاضل

نام مرکز
درمانگاه فاضل
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه فاضل
بلوار كشاورز،انتهاي خیابان دهكده، خیابان سازمان آب - 8 الی 88961247(021)
تلفن درمانگاه فاضل
آدرس درمانگاه فاضل
بلوار كشاورز،انتهاي خیابان دهكده، خیابان سازمان آب
امتیازی ثبت نشده.
نظری دارید؟
شهرزاد .مرتضوی - 28 دی 1400
برای واکسن سینو فارم رفتم بسیار خلوت و با برخورد خوب واکسنمون را انجام دادند.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی