154 درمانگاه ثبت شده
مرتب سازی
شبانه روزی منطقه 5 شهر...
شهید حیدری
تخصصی ابوریحان
بانک ملت
شهرداری منطقه 6
ابن سینا
فاضل
تهران
5593
فرهنگیان ساری
آزادی
تهران
5240
حمیدیه شرکت مخابرات
بانک تجارت
ماد
تهران
4012
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)