درمانگاه فرهنگیان ساری

نام مرکز
درمانگاه فرهنگیان ساری
استان/شهر
مازندران / ساري
آدرس و تلفن درمانگاه فرهنگیان ساری
- پشت بیمارستان امیر مازندرانی-روبروی قالی سلیمان-اول مهدی آباد - 33245569(011)
تلفن درمانگاه فرهنگیان ساری
33245569(011)
آدرس درمانگاه فرهنگیان ساری
- پشت بیمارستان امیر مازندرانی-روبروی قالی سلیمان-اول مهدی آباد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی