درمانگاه آپادانا(دندانپزشکی)

نام مرکز
درمانگاه آپادانا(دندانپزشکی)
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه آپادانا(دندانپزشکی)
تهران- سید جمال الدین اسدآبادی-نبش خ چهاردهم-پ.1 - 88711763(021)
تلفن درمانگاه آپادانا(دندانپزشکی)
88711763(021)
آدرس درمانگاه آپادانا(دندانپزشکی)
تهران- سید جمال الدین اسدآبادی-نبش خ چهاردهم-پ.1
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی