درمانگاه شبانه روزی منطقه 5 شهرداری تهران

نام مرکز
درمانگاه شبانه روزی منطقه 5 شهرداری تهران
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه شبانه روزی منطقه 5 شهرداری تهران
بالاتر از فلکه دوم صادقیه، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش خ شالی - 5 الی 44071000(021)
تلفن درمانگاه شبانه روزی منطقه 5 شهرداری تهران
5 الی 44071000(021)
آدرس درمانگاه شبانه روزی منطقه 5 شهرداری تهران
بالاتر از فلکه دوم صادقیه، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نبش خ شالی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی