دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی
استان یزد - شهر يزد
(699 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی یزد
استان
یزد
شهر
يزد
آدرس
یزد -صفاییه - خیابان بوعلی

دانشگاه علوم پزشکی یزد

تلفن
38245445(035)
آدرس
یزد -صفاییه - خیابان بوعلی

مراکز مشابه