دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی
استان مازندران - شهر بابل
(845 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی بابل
استان
مازندران
شهر
بابل
آدرس
بابل، خیابان گنج افروز

دانشگاه علوم پزشکی بابل

تلفن
96 الی 32199592(011)
آدرس
بابل، خیابان گنج افروز

مراکز مشابه