دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی
استان اردبيل - شهر اردبيل
(880 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
استان
اردبيل
شهر
اردبيل
آدرس
میدان جانبازان ، روبروی دریاچه شورابیل ، 2 و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تلفن
53 الی 35522247(045)
آدرس
میدان جانبازان ، روبروی دریاچه شورابیل ، 2 و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

مراکز مشابه