دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی
استان آذربايجان غربی - شهر اروميه
(967 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
استان
آذربايجان غربی
شهر
اروميه
آدرس
ارومیه ، خیابان رسالت ، کوی اورژانس ، ستاد مرکزی 2 و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

تلفن
32234897(044)
آدرس
ارومیه ، خیابان رسالت ، کوی اورژانس ، ستاد مرکزی 2 و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

مراکز مشابه