دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی
استان تهران - شهر تهران
(1052 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خيابان فاطمی غربی - خيابان اعتمادزاده - 2 ارتش جمهوری اسلامی ايران

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

تلفن
55 الی 88028350(021)
آدرس
خيابان فاطمی غربی - خيابان اعتمادزاده - 2 ارتش جمهوری اسلامی ايران

مراکز مشابه