دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی
استان ايلام - شهر ايلام
(212 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
استان
ايلام
شهر
ايلام
آدرس
میدان شهید کشوری، بلوار آزادی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

تلفن
33337540(084)
آدرس
میدان شهید کشوری، بلوار آزادی
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی