دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد - علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد - علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی
استان تهران - شهر تهران
(893 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد - علوم پزشکی تهران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان شریعتی، خیابان خاقانی

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد - علوم پزشکی تهران

تلفن
7 الی 22006660(021)
آدرس
خیابان شریعتی، خیابان خاقانی

مراکز مشابه