دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی
استان گیلان - شهر رشت
(569 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
استان
گیلان
شهر
رشت
آدرس
رشت - خیابان نامجو

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تلفن
33232590 (013)
آدرس
رشت - خیابان نامجو

مراکز مشابه