دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی
استان خراسان رضوی - شهر گناباد
(698 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
استان
خراسان رضوی
شهر
گناباد
آدرس
گناباد خیابان امام خمینی میدان فرمانداری

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

تلفن
35722(051) - 32328(051)
آدرس
گناباد خیابان امام خمینی میدان فرمانداری

مراکز مشابه