دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی
استان گلستان - شهر گرگان
(601 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
استان
گلستان
شهر
گرگان
آدرس
5 کیلومتر قبل از شهر از طرف شهر

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

تلفن
32224551(017)
آدرس
5 کیلومتر قبل از شهر از طرف شهر

مراکز مشابه