دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی
استان كرمانشاه - شهر كرمانشاه
(154 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
استان
كرمانشاه
شهر
كرمانشاه
آدرس
کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تلفن
354434(083)
آدرس
کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکزی دانشگاه
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی