دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی
استان كرمان - شهر كرمان
(149 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
استان
كرمان
شهر
كرمان
آدرس
کرمان بلوار جمهوری اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تلفن
3213025(034)
آدرس
کرمان بلوار جمهوری اسلامی
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی