دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی
استان كردستان - شهر سنندج
(149 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
استان
كردستان
شهر
سنندج
آدرس
بلوار پاسداران، پردیس 2

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

تلفن
36131246(087)
آدرس
بلوار پاسداران، پردیس 2
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی