دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی
استان همدان - شهر همدان
(697 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی همدان
استان
همدان
شهر
همدان
آدرس
چهارراه خواجه رشيد - ابتداي بلوار آيت اله كاشاني

دانشگاه علوم پزشکی همدان

تلفن
3220683(081)
آدرس
چهارراه خواجه رشيد - ابتداي بلوار آيت اله كاشاني

مراکز مشابه