دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی
استان خراسان رضوی - شهر نيشابور
(638 بازدید)
نام مرکز
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
استان
خراسان رضوی
شهر
نيشابور
آدرس
نیشابور - خیابان امام- خیابان شریعتی- خیابان جلال آل احمد

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

تلفن
33334616(051)
آدرس
نیشابور - خیابان امام- خیابان شریعتی- خیابان جلال آل احمد

مراکز مشابه